Brain Blocks

Brain Blocks is een manier van reflecteren gericht op het vergroten
van zelfinzicht. Hierdoor ontstaat er ruimte om denkpatronen en
gedragspatronen te veranderen. Omdat er gewerkt wordt met
‘beelden’ wordt het gemakkelijker voor kinderen (en hun omgeving) om inzicht te krijgen in eigen ervaringen en in die van anderen.

– Brain Blocks, één beeld, één taal

Het verschillend denken en handelen kan hierdoor wederzijds beter begrepen worden en Brain Blocks wordt ook ingezet tijdens Psycho-Educatie aan kinderen en hun omgeving.

Aan de hand van concrete situaties ontstaan Brain Blocks ‘beelden’ waarop samen gereflecteerd wordt. Dit geeft inzicht in ervaringen en manieren van denken. Door het inzicht wordt het mogelijk om tot anders denken, handelen en voelen te komen. Hoeveel tijd dit nodig heeft, verschilt per persoon. Vaak is herhaling/verdieping belangrijk.

– een vol hoofd, chaotisch en druk, loopt over

Brain Blocks bestaat uit verschillende materialen zoals een afbeelding van een hoofd en een afbeelding van een lijf en daarnaast gekleurde blokjes in verschillende vormen en maten. De blokjes gebruiken we om ervaringen en belevingen vorm te geven.

– overzicht en rust; bruggetje gebouwd

Bij de Brain Blocks interventie gaan we ervan uit dat kinderen en ook volwassenen zelf het beste weten hoe hun brein werkt. Ze weten zelf het beste wat ze in bepaalde situaties ervaren en hoe ze reageren.

Beelden die ontstaan, zijn telkens uniek en het begeleidingsproces is dus ook altijd anders. Een rood blokje kan bijvoorbeeld voor het ene kind voor boosheid staan. Voor een ander kind staat het voor verliefdheid of de overtuiging iets niet te kunnen en misschien staat het wel voor angst.

De hoeveelheid blokjes en de manier waarop blokjes neergelegd worden hebben hun eigen betekenis. Blokjes in rechte rijtjes geven vaak een meer opgeruimde ervaring dan blokjes die door elkaar liggen.

– aangegeven waar in het lijf spanning (rood en blauw) voelbaar is en welke gedachten er in het hoofd rondgaan, zoals nerveus/onzeker (geel)