zakelijk

Buro Parte is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als praktijk voor psychomotorische kindertherapie en persoonlijke begeleiding op maat, onder de SBI-code 86919 en SBI-code 85599.

De therapeut bij buro Parte is lid van de Nederlandse vereniging voor psychomotorische kindertherapie (NVPMKT), onderdeel van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB). De therapeut is verder Registerlid bij de Vakgroep voor Psychosociaal en Maatschappelijk Werk (VPMW) bij de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg (NFG).

De therapeut hanteert een beroepscode en heeft via lidmaatschap ook een klachtenprocedure die voldoet aan de Wkkgz (wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg).

Nederlandse zorgaanbieders of zorgverleningsinstanties hebben een uniek codenummer voor Algemeen GegegevensBeheer (AGB-code). In alle administratieve processen binnen het zorgveld wordt deze AGB-code gebruikt als identificerende sleutel. In het AGB-register staat (zorg)informatie om declareren en het afsluiten van contracten tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders mogelijk te maken.

gegevens:

buro Parte – van Petra van Tongeren-de Crom

KvK nummer74555685
NVPMKT/ FVB nummer111007
NFG nummer9703
AGB-code van Petra: 90115047
AGB-code buro Parte: 90091787
BTW nummerNL001739973B93