PMKT

Psychomotorische Kindertherapie

Psychomotorische Kindertherapie is therapie voor kinderen die vastlopen in hun ontwikkeling en dat in hun gedrag laten zien. PMKT heeft als doel om de vastgelopen ontwikkeling weer op gang te brengen.

PMKT is een ervaringsgerichte therapie waarbij bewegen, spel, creativiteit en muziek centraal staan. Door middel van spelen en bewegen onderzoekt de psychomotorisch kindertherapeut het gedrag van het kind en op welke manier de ontwikkeling verstoord wordt. De therapeut bekijkt daarbij de sensorische, motorische, emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling van het kind en stemt bij al deze gedragsaspecten af op het ontwikkelingsniveau van het kind op dat moment.