werkwijze

Na een (gratis) oriënterend gesprek om u nader te informeren over psychomotorische kindertherapie en om kennis te maken met de therapeut, volgt een intake bij aanmelding. Vervolgens wordt een gesprek ingepland met de ouder(s)/verzorger(s) om uitgebreid in te gaan op de ontwikkeling en problematieken van het kind. Dit anamnesegesprek maakt onderdeel uit van de onderzoeksfase van de therapeut. Tevens wordt het gedrag van het kind in drie à vier sessies in kaart gebracht. De mogelijkheid bestaat om ook observaties in te plannen op school en/of thuis. Vervolgens analyseert de therapeut alle gegevens en presenteert deze in een rapportage en behandeladvies.

PMKT is een individuele therapie en de periode van behandelen is sterk afhankelijk van de hulpvraag.

– PMKT is maatwerk

Het psychomotorisch onderzoeksrapport wordt met de ouder(s)/verzorger(s) besproken. Wanneer de ouder(s)/verzorger(s) van het kind besluiten het advies te volgen, wordt een behandelplan opgesteld, dat richting geeft aan de sessies.

Regelmatig vindt tussentijds overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s) over de voortgang van de therapie en de ontwikkelingen die de therapeut bij het kind ziet. Voor het welslagen van de behandeling is het belangrijk dat de omgeving kan inspelen op de nieuwe reactiepatronen die het kind laat zien, zodat er transfer naar de leefomgeving van het kind komt. Ook anderen die het kind begeleiden, kunnen worden betrokken bij het proces.

wekelijks wordt één uur therapie gegeven.

– niet tijdens schoolvakanties