wie ben ik?

Ik ben Petra, getrouwd met Bas en samen hebben wij drie kinderen.

Bewegen, spelen en mogen ontdekken zijn belangrijk – thuis en in mijn werk.

Met plezier en passie werk ik met kinderen en hun omgeving, zodat groei en ontwikkeling kan plaatsvinden. Het is belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich daarbij gezien en gehoord voelt. Wat het kind nodig heeft en wat diens omgeving nodig heeft, volgt dan vanzelf. Al bewegend en/of spelend wordt dit duidelijk. Als psychomotorisch kindertherapeut kan ik putten uit een variatie aan oefeningen en middelen. Verder heb ik specialisaties gevolgd om beter aan te kunnen sluiten bij de grote diversiteit aan kinderen.

Als onderwijs niet past, mag ik het dan ruilen?

– Loesje

Jarenlang heb ik met veel plezier gewerkt als groepsleerkracht in het basisonderwijs. Op verschillende scholen heb ik les gegeven en mee vormgegeven aan het passend onderwijs, juist voor kinderen, waarbij dit even niet passend was.

Wonderlijk dat een kind een onvoldoende kan krijgen voor diens ontwikkeling.

– Luc Stevens

Oprechte aandacht vind ik heel belangrijk, gezien worden en er mogen zijn, maken daar deel van uit. Dit is vooral belangrijk voor kinderen die stagneren in hun ontwikkeling, om wat voor reden dan ook. Tevens sta ik stil bij wat de omgeving van het kind nodig heeft. Dit kan ik, na diverse trainingen en een opleiding Interne Begeleiding en coaching van vernieuwing, met meer kennis van achtergronden.

Sinds 2019 ben ik door verschillende scholen regelmatig gevraagd invulling te geven aan (tijdelijke) specifieke zorgvragen. Het ging hierbij om op maat gemaakte trajecten voor leerlingbegeleiding en ondersteuning.

Als PsychoMotorisch KinderTherapeut (PMKT) kan ik gerichter hulp bieden aan kinderen. Zeker nu buro Parte een eigen praktijkruimte heeft. Hierbij bied ik mijn ervaring, vaardigheden en talenten aan en kom ik tegemoet aan de vraag naar ondersteuning, persoonlijke begeleiding en behandeling aan kinderen en hun omgeving.