waarom?

waarom PMKT?

PMKT sluit aan bij datgene wat bij het kind van nature aanwezig is;

– beweging

– muzikaliteit

– creativiteit

– en spel

Uitgangspunt is het geloof in de innerlijke groeikracht van het kind en de acceptatie van de eigenheid van het kind. De therapie sluit aan bij de voorkeur en sterke kanten van het kind. Al bewegend en spelend wordt het kind in staat gesteld te uiten wat het niet in woorden kan uitdrukken en tevens kan het kind oefenen met nieuw gedrag.

De psychomotorisch kindertherapeut heeft in de zaal de keuze uit diverse materialen en middelen. In een veilige omgeving krijgt het kind de kans om oude patronen te vervangen door nieuwe ervaringen, waardoor de ontwikkeling weer op gang komt.

Binnen de therapie zal gewerkt worden aan het verlagen van het stressniveau

en het opbouwen van voldoende basisveiligheid,

gericht op het ontwikkelen van een voldoende zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld.

Tevens wordt er gewerkt aan het opbouwen van lichaamsbesef en versterking van de emotieregulatie.