voor wie?

Kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot ongeveer 12 jaar kunnen bij de psychomotorisch kindertherapeut terecht. Wanneer een kind is vastgelopen in diens ontwikkeling, kan zich dat uiten in één of meer van de volgende gedragskenmerken:

contra-indicaties:

PMKT binnen de ambulante hulpverlening is niet geïndiceerd wanneer er duidelijk sprake is van een ernstig psychiatrisch ziektebeeld, ernstig verstoorde gezinsomstandigheden of de problematiek anderszins zeer complex of ernstig van aard is. In dergelijke gevallen dient de psychomotorische kindertherapie plaats te vinden binnen een multidisciplinair behandelteam. Zo nodig wordt naar een passend alternatief gezocht en doorverwezen.