tarieven

De onderzoeksfase binnen de PMKT bestaat uit: een intakegesprek, een anamnesegesprek, 3 tot 4 observatiesessies in de praktijkruimte en indien nodig een observatie op locatie (school of thuis). Gegevens worden verwerkt in een onderzoeksverslag en in een gesprek wordt toegelicht wat de bevindingen zijn, alsmede het behandeladvies. Na de onderzoeksfase wordt besloten of het besproken behandeltraject wordt ingezet.

Tevens kan buro Parte aansluiten bij (mulitidisciplinair) overleg. Dit wordt tegen bovenstaande uurtarief in rekening gebracht.

Bij het werken met alleen PopTalk of Brain Blocks is de kennismaking gratis. Vervolgens wordt er gewerkt in blokken van een half uur tot een uur (psycho educatie, communicatie en reflectie).

De Rots en Water training is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 7 tot 13 jaar en wordt in groepen gegeven van 6 – 8 kinderen. Bij de indeling wordt rekening gehouden met leeftijdsverschillen. Elke les duurt één uur.

Bij aanvang van een training, begeleidings- of therapietraject wordt een behandelcontract ondertekend, waarin alle financiële en privacy afspraken worden vastgesteld.

vergoedingen:

Psychomotorische kindertherapie wordt bij een aantal verzekeraars vergoed in het aanvullende verzekeringspakket, onder alternatieve zorg. Kijk in uw polis wat voor u van toepassing is.

Bij buro Parte hebben we op dit moment (nog) geen contract met de Gemeente. Wanneer u voor een persoonsgebonden budget (PGB) in aanmerking komt, kunt u naar het SVB gaan voor vergoeding van de therapie. Vanuit het PGB kan dan de therapie betaald worden.

Ook wordt er gewerkt met vergoeding vanuit arrangementen via het passend onderwijs. Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft subsidie vrijgegeven om leerachterstanden in te halen en problemen aan te pakken die ontstaan zijn door corona.

Wanneer u niet voor een vergoeding in aanmerking komt, kunt u uw gemaakte kosten bij uw belastingaangifte aftrekken als bijzondere ziektekosten.

Aan bovenstaande teksten kunnen geen rechten ontleend worden.