praktijk

De praktijk van buro Parte is een praktijk voor kinderen en hun omgeving. In de praktijk wordt psychomotorische kindertherapie (PMKT) aangeboden, een ervaringsgerichte behandeling. Tevens is er aandacht voor ontwikkelingsgerichte ondersteuning via persoonlijke behandelingen en trainingen.

– Parte – participeren – mee kunnen doen – meetellen

buro Parte – Petra

– Parte – part – deel uitmaken van – onderdeel zijn van