Rots en Water

Rots en Water is een psychofysieke training bedoeld om sociale en emotionele competenties te bevorderen.

Voor het ontwikkelen van een eigen identiteit en zelfkennis, het kunnen maken van eigen keuzes en het opbouwen van sociale contacten is een de sociaal-emotionele ontwikkeling van belang.

Soms hebben kinderen daar een beetje hulp bij nodig, bijvoorbeeld middels een Rots en Water training, in kleine groepen.

Dit gebeurt door het aanleren van sociale vaardigheden samen met leeftijdgenoten. De motivatie en betrokkenheid van kinderen is groot door de fysieke oefeningen en het spelen, waarbij reële situaties in een veilige sfeer worden geoefend (scenario training).

Rots staat voor;

- eigen grenzen aan kunnen geven
- zelfstandig beslissingen kunnen nemen
- een eigen weg kunnen gaan

" ik kan sterk zijn voor mezelf en voor de ander "
plaatje van posterset van Brian Hayes en Stephen Michael King 
plaatje van posters van STephen Michael King https://www.rotsenwater.nl/materialen/posters-en-actiekaarten/

Water staat voor;

- communicatie,
- kunnen luisteren
- naar oplossingen kunnen zoeken
- de grenzen van anderen respecteren

" als ik rustig adem en stevig sta, kan ik de hele wereld aan "
plaatje van posterset van Brian Hayes en Stephen Michael King 

In elke les worden oefeningen en spelen regelmatig afgewisseld met momenten van Psycho-Educatie, zelfreflectie en kringgesprekken.

Elke les wordt afgesloten met een verwerkingsopdracht voor het optimaliseren van de transfer van oefening naar praktijk. Het leren hanteren van het Rots en Waterconcept geeft leerlingen meer inzicht in sociale situaties en de impact van hun eigen gedrag.

De drie bouwstenen van Rots en Water:

De kern van Rots en Water

 • gronden’ (stevig en ontspannen staan/zitten)
 • centreren (adem in de buik)
 • en focus (richten van de aandacht en concentreren)
 • ontwikkeling van lichaamsbewustzijn
 • ontwikkeling van fysieke communicatievormen
 • het ervaren en verinnerlijken van twee basisvormen van eigen kracht in fysiek, verbaal, mentaal en sociaal opzicht
  • de harde, onwrikbare ‘rotshouding’
  • en de beweeglijke, verbindende ‘waterhouding’
Rots (ik)Water (wij)
weten wie je bent
‘ik ben sterk’
vriendschap
‘ik ben sterk’
weten wat je wilt
‘ik kan voor mezelf opkomen’
verbondenheid
‘ik kan vrienden maken en houden’
weten wat je doet
‘ik kan mijn eigen keuzes maken’
communicatie
‘wij zorgen goed voor elkaar’
Rots en Water training uitlegfilmpje